بهارها مي آيند و ميروند ولي اوست كه جاودانه هست(هوالاول و الآخر)

 سال جديدتان بامحبت بي همتاي اول و آخر مبارك.

درهمين راستا متني را براي تان تقديم ميكنم تا از آن لذت ببريد

مديريت سايت:سجاد زمانيادامه مطلب...

 وسايل بستن بار بايد از زنجيرها كابلهاي فلزي يا طنابهاي ليفي كه داراي مقاومت كافي براي بار مورد نظر باشد ساخته شده باشد.

*حداكثر بار مجاز هر نوع وسيله بستن بار مذكور بايد بطور كامل مشخص وبه وسيله لوح مخصوص فلزي ويا طرق  ممكن ديگر تعيين شده باشد .

*قبل از هردفعه استفاده بوسيله كارگر مربوطه وياكارگراني كه براي اين منظور در نظر گرفته شده اند مورد بازديد قرارگيرد.

جهت مطالعه به ادامه مطلب بروید .......

 ادامه مطلب...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 49 صفحه بعد