براستي كه كشورها براي توسعه يافته بودن چه فعاليتها كه نمي كنند..

استرس گرمايي كه راجب آن هزاران كتاب نوشته شده و تدريس مي شود كجاست؟

قانون كاري كه دم ميزنن..كشورهايي كه هميشه سنگشونو به سينه ميزنيم كجاست؟

در اين كليپ وضعيت بهداشت حرفه اي و استرس گرمايي مشخص و در بدترين وضعيت ممكن

مي باشد براي دانلود به ادامه مطلب رجوع شودادامه مطلب...

 براي ديدن سري سوم تصاوير بر روي گزينه

ادامه مطالب كليك كنيد.ادامه مطلب...
1  سئوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی به همراه کلید، سال 1391  Download
 2   سئوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی، سال 1390  Download
 3   سئوالات کنکور کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سال 1390  Download
 4   سئوالات کنکور کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سال 1389  Download
 5   سئوالات کنکور کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سال 1388  Download
 6   سئوالات کنکور کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سال 1387  Download

 

 
 
فایل عنوان ردیف
 دریافت فایل راهنمای صحیح امحاء مواد شیمیایی 1
 دریافت فایل  راهنمای دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک 2
 دریافت فایل  راهنمای جامع حمل دستی بار 3
دریافت فایل آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار 4
 دریافت فایل  حدود مجاز مواجهه شغلی  5
 دریافت فایل  راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری  6
 دریافت فایل  اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای  7
 دریافت فایل  بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی 8
دریافت فایل عوامل شیمیایی در محیط کار 9
دریافت فایل راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران 10
دریافت فایل راهنمای کد بیماریهای شغلی مندرج در فرم 111-3 11
دریافت فایل توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضان 12
دریافت فایل قوانین و دانستنیهای حقوقی برای کارشناسان بهداشت کار 13
دریافت فایل اصول تغذیه صحیح در زمان روزه داری 14
دریافت فایل سیلیکوزیس 1 15
دریافت فایل سیلیکوزیس 2 16
دریافت فایل سیلیکوزیس 3 17
دریافت فایل سیلیکوزیس چیست؟ 18
دریافت فایل اصول ارگونومی در فروشگاهها 19
دریافت فایل مجموعه مقررات و آئین نامه های بهداشت کار 20
دریافت فایل کروم، عوارض بهداشتی، راهکارهای اندازه گیری و کنترل 21
دریافت فایل دستورالعمل پیشگیری و کنترل دیابت و فشار خون بالا در محیط کار 22
دریافت فایل جیوه در صنعت 23
دریافت فایل صدا در محیط کار 24
دریافت فایل سؤال و جوابهای رایج در زمینه کمر درد 25
دریافت فایل بهداشت مواد غذایی 26
دریافت فایل تنظیم خانواده 27
دریافت فایل ایمنی و حوادث ناشی از کار 28
دریافت فایل استرس و روشهای مقابله با آن 29
دریافت فایل شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهای محیط کار از دیدگاه ارگونومی  30
دریافت فایل آزبست و جایگزینهای آن 31
دریافت فایل آزبست، انواع و بیماری زایی 32
دریافت فایل ارزیابی روشنایی در محیط کار 33
دریافت فایل ارزیابی عوامل زیان آور  34
دریافت فایل  شناسایی و تعیین هدف اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار  35
دریافت فایل جزوه آموزشی نحوه تدوین دستورالعمل  36
دریافت فایل جزوه آموزشی روش اجرایی ماده 91 37
دریافت فایل  دستورالعمل تکمیل فرم 3-111  38
دریافت فایل  رهنمودهایی جهت تدوین خط مشی 39
دریافت فایل فرم msds  40

 

ارسال در تاريخ برچسب:مجموعه كامل مطالب بهداشت حرفه اي,ارزیابی روشنایی در محیط کار , رهنمودهایی جهت تدوین خط مشي,جزوه آموزشی روش اجرایی ماده91,جزوه آموزشی نحوه تدوین دستورالعمل ,شناسایی و تعیین هدف اندازه گیری عوامل زیان آور محیط كار,سؤال و جوابهای رایج در زمینه کمر درد,آزبست و جایگزینهای آن,استرس و روشهای مقابله با آن,ایمنی و حوادث ناشی از کار,تنظيم خانواده,بهداشت مواد غذایی,دستورالعمل پیشگیری و کنترل دیابت و فشار خون بالا در محيط كار,جيوه در محيط كار,صدا در محيط كار,مجموعه مقررات و آئین نامه های بهداشت کار,کروم, عوارض بهداشتی, راهکارهای اندازه گیری و کنترل,سیلیکوزیس1,سيليكوزيس2,سيليكوزيس3,اصول ارگونومی در فروشگاهها,عوامل شیمیایی در محیط کار,اصول تغذیه صحیح در زمان روزه داری,قوانین و دانستنیهای حقوقی برای کارشناسان بهداشت کار,توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضان,اهنمای کد بیماریهای شغلی مندرج در فرم 111-3,راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران,اصول ايمني و بهداشت حرفه اي,بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی , راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در كارهاي اداري,آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار,حدود مجاز مواجهه شغلی,راهنمای صحیح امحاء مواد شیمیایی, راهنمای جامع حمل دستی بار,راهنمای دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک,, توسط سجاد زمانی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51 صفحه بعد